Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Anioni nastanejo tako, da atomi oddajo elektrone.

Drži. Ne drži.
2.

Atomi elementov iz sedme skupine periodnega sistema sprejmejo en elektron in postanejo anioni z nabojem 1−.

Drži. Ne drži.
3.

Kuhinjska sol je kemijsko natrijev klorid (NaCl). Kateri ioni sestavljajo to ionsko spojino? Tudi formule teh spojin moramo tako kot po navadi pisati tako, da so električno nevtralne. Skupni naboj kationov mora biti enak skupnemu naboju anionov.

4.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Kation nastane tako, da atom odda elektrone. Atomi elementov litija, natrija in kalija oddajo 1 elektron, s čimer nastanejo ustrezni kationi .

Ko atom sprejme elektrone , nastane anion . Atomi elementa fluora, klora in broma sprejmejo 1 elektron; pri tem nastanejo anioni .

5.

Sol MgCl2 se uporablja kot koagulant pri pripravi tofuja iz sojinega mleka. Kateri ioni sestavljajo to sol? 

<NAZAJ
>NAPREJ51/264