Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Periodni sistem elementov danes

Danes uporabljamo periodni sistem, v katerem so elementi razvrščeni po vrstnem številu (število protonov v jedru oziroma število elektronov v elektronski ovojnici).

Oblika periodnega sistema se ujema s polnjenjem lupin z elektroni.
Spomnimo se, da sta v prvi lupini lahko največ 2 elektrona. Tako sta v prvi vrstici dva elementa.

Koliko elektronov je lahko v 2. lupini? osem

Vrsticam v periodnem sistemu rečemo periode, označujemo jih z arabskimi številkami. Stolpcem rečemo skupine, označujemo pa jih na dva načina: z rimskimi številkami (od I do VIII) in z arabskimi številkami (od 1 do 18). Ker je v periodnem sistemu 18 skupin, pri označevanju z rimskimi številkami ločimo med glavnimi skupinami in skupinami prehodnih elementov. Zaradi praktičnosti bomo v tem učbeniku uporabljali označevanje skupin od I do VIII. Kot primer naj navedemo, da je KISIK element VI. skupine. Lahko tudi rečemo, da kisik leži v šesti skupini periodnega sistema. 

V posamezni periodi si sledijo atomi glede na število zunanjih elektronov v isti lupini.

Na koncu vsake periode je atom elementa, ki ima zunanjo lupino polno elektronov.

V do zdaj znanih atomih je največ sedem lupin, zato je v periodnem sistemu možnih največ sedem period.

V isto skupino periodnega sistema so uvrščeni elementi, ki imajo v svojih atomih enako število elektronov v zunanji lupini. Zato imajo tudi podobne lastnosti. Pravimo, da se lastnosti periodično ponavljajo. Od tod ime PERIODNI sistem.

V zunanji lupini elektronske ovojnice je lahko največ osem elektronov. Elemente lahko zato razvrstimo v osem glavnih skupin.

Za ponovitev si ponovno oglejmo animacijo polnjenja lupin z elektroni v elektronski ovojnici atoma argona.

<NAZAJ
>NAPREJ54/264