Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
12.

Kateri od navedenih elementov je pri sobnih pogojih v plinastem agregatnem stanju?

13.

Oglejte si lego magnezija v periodnem sistemu in izberite pravilno trditev.

14.

Izberite pravilno skupino elementov.
Med polkovine uvrščamo naslednje elemente:

15.

Pomagajte si s periodnim sistemom in dopolnite spodnjo tabelo. Glejte primer.

Simbol
elementa
Ime
elementa
Število
elektronov
Perioda
Št.
elektronov
v zunanji
lupini
Skupina
C
ogljik
6 2 4 IV
N
dušik
7 2 5 V
P
fosfor
15 3 5 V
Ca
kalcij
20 4 2 II
Be
berilij
4 2 2 II
Mg
magnezij
12 3 2 II
Cl
klor
17 3 7 VII
16.

Za kateri element veljajo spodnje trditve? Odgovor napišite z besedo.
Element je pri sobnih pogojih v plinastem agregatnem stanju.
Atomski polmer elementa je manjši od atomskega polmera ogljika in večji od atomskega polmera kisika.
Element je v peti glavni skupini periodnega sistema.
Element je manj reaktiven od fluora.

Trditve veljajo za element dušik .
<NAZAJ
>NAPREJ61/264