Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kovine, nekovine in polkovine


Elemente v periodnem sistemu lahko razdelimo glede na lastnosti v tri večje skupine: kovine, nekovine in polkovine.

Kovine
Vse kovine (razen Hg) so v trdnem agregatnem stanju. Imajo kovinski sijaj, prevajajo električni tok in so dobri prevodniki toplote. Kovine lahko kujemo in vlečemo. Imajo visoka vrelišča in tališča. Večinoma tvorijo trdne kristale.
Nekovine
ne prevajajo električnega toka in toplote. Ne moremo jih kovati ali vleči. Kristali niso trdni.
Polkovine
imajo nekatere kovinske in nekovinske lastnosti. Vse so v trdnem agregatnem stanju, so polprevodniki, kar pomeni, da lahko pri določenih pogojih prevajajo električni tok (npr. pri povišani temperaturi).

Iz lege elementa v periodnem sistemu lahko razberemo zgradbo atomov posameznih elementov.
Oglejte si lego natrija v periodnem sistemu in sklepajte na njegove lastnosti.

Atom elementa natrija, Na, je v prvi skupini periodnega sistema.

V zunanji lupini ima en elektron (z besedo navedite število zunanjih elektronov).

Je v tretji periodi, iz česar lahko sklepamo, da ima v elektronski ovojnici tri lupine (z besedo navedite število lupin).

Prvi dve lupini sta polni elektronov, v tretji, zunanji lupini pa ima en elektron. Skupno število elektronov je 11 , in sicer, v prvi lupini 2 , v drugi lupini 8 , v tretji lupini 1 .

Atom natrija ima v jedru poleg nevtronov še 11 protonov.
Njegovo vrstno število je 11 .

<NAZAJ
>NAPREJ55/264