Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Periodično spreminjanje lastnosti elementov

Zgradba atomov vpliva na njihove lastnosti.
Oglejmo si njihovo reaktivnost.

Najstabilnejši so takrat, ko imajo z elektroni zapolnjeno zunanjo lupino.

V osmi skupini so elementi, ki imajo polno zunanjo lupino, zato so nereaktivni. Imenujejo se žlahtni plini.

Atomi elementov sedme skupine potrebujejo za zapolnitev zadnje lupine samo en elektron, zato so reaktivni.

Prav tako so zelo reaktivni elementi prve skupine periodnega sistema. V zunanji lupini imajo samo en elektron, ki ga radi oddajo atomom drugih elementov.

Elementi, ki so na levi in desni strani periodnega sistema (razen žlahtnih plinov), so bolj reaktivni od elementov iz sredine periodnega sistema.

Naštete elemente razvrstite po naraščajoči reaktivnosti (1 najmanj reaktiven, 4 najbolj reaktiven). V okence zraven elementa vpišite ustrezno številko.

argon
1
natrij
4
magnezij
3
ogljik
2

Velikost atomov izražamo z atomskimi polmeri oziroma atomskimi radiji, ki se periodično spreminjajo.

Atomski radij v skupini narašča, ker narašča število lupin in elektronov. Atom, ki je v skupini nižje, ima zunanje elektrone v bolj oddaljeni lupini kot element, ki je višje v skupini. 

Elementom v periodi od leve proti desni število elektronov prav tako narašča. Ti elektroni so v isti lupini. Istočasno se povečuje naboj jedra, ki pa vedno bolj privlači elektrone v isti lupini, zato se atomski radij po periodi od leve proti desni zmanjšuje.

<NAZAJ
>NAPREJ56/264