Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Kako se spreminjajo atomski polmeri elementov?
Dopolnite spodnjo trditev.

Atomski polmeri elementov se po skupini navzdol večajo , po periodi desno pa manjšajo .
8.

Povežite ustrezne pare med seboj.
Številka 1 v desnem stolpcu pomeni največji atomski polmer, številka 4 pa najmanjši.

Li
1
Be
2
B
3
O
4
Število napačnih: 0
9.

Vnesite ustrezen znak (< = manjši; > = večji) glede na velikost delcev v paru.

Na
>
Al
Mg
<
Sr
Ca
>
Br
O
<
Te
10.

Kateri od navedenih elementov ima najmanjši atomski polmer?

11.

Katera od spodnjih trditev je pravilna?

<NAZAJ
>NAPREJ60/264