Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nastanek natrijevega klorida iz elementov

Kemijsko lahko pridobimo lahko natrijev klorid, najbolj znano ionsko spojino pri reakciji med elementarnim natrijem in plinom klorom. Tako elementarni natrij, Na, kot plin klor, Cl2, sta strupeni snovi. Pri reakciji nastane sol, NaCl, ki pa jo smemo zaužiti.

Oglejmo si film, kjer je prikazan nastanek NaCl iz elementarnega natrija in plina klora.


Lastnosti natrija in klora

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Natrij je zelo reaktivna kovina , ki jo hranimo v petroleju. Klor je zelo reaktiven plin , rumeno zelene barve.

Poznate lastnosti reaktantov, natrija in klora?

Reaktant, ki ga hranimo v petroleju
je elementarni natrij.
Reaktant, ki je v plinastem stanju
je rumeno zelene barve.
Pri reakciji nastane snov,
ki je užitna.
Reaktant klor je snov,
ki je strupena.
Reaktant natrij je snov,
ki je kovina.
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ63/264