Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Najbolj znana ionska snov je sol, natrijev klorid, NaCl. Nastane pri kemijski reakciji med plinom klorom, Cl2, in elementarnim natrijem, Na, ki sta obe zelo strupeni snovi. Pri kemijski reakciji nastaneta delca, ki imata nasprotni naboj, zato se privlačita. Iz natrijevega atoma nastane pozitivno nabit natrijev ion,Na+, ki ga imenujemo tudi natrijev kation. Iz klorovega atoma nastane negativno nabit delec,Cl, ki ga imenujemo tudi kloridni anion.Natrijevi kationi in kloridni anioni se povezujejo z močnimi ionskimi vezmi v ionski kristal.

Model NaCl Model CsCl Model ZnS
kroglični kalotni

Ali poznate nastanek ionskih spojin?

Iz natrijevega atoma
nastane kation.
Iz klorovega atoma
nastane anion
Natrijev ion je
pozitivno nabit.
Kloridni ion je
negativno nabit.
Nasprotno nabiti delci
se privlačijo.
Kationi in anioni
nastanejo iz atomov.
Število napačnih: 0

<NAZAJ
>NAPREJ68/264