Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nastanek ionske vezi in ionskega kristala

Od ionov do ionske vezi

Naučili smo se, da iz atomov kovin dobimo ione, če oddajo svoje zunanje elektrone. Tako iz kovinskega atoma dobimo pozitivne ione, ki jih imenujemo kationi, hkrati dobimo tudi anione, negativno nabite delce, ki nastanejo, ko atom nekovine te  elektrone sprejme.

Oglejmo si primer nastanka natrijevega klorida, NaCl.

Nastali gradniki, Na+ in Clioni so izredno stabilni ioni, ki se nato pravilno uredijo v ionski kristal.

Oglejmo si animacijo nastanka ionskega kristala NaCl(s).

 

Nastanek ionskega kristala NaCl

Ionski kristal nastane, ker se negativno nabiti ioni, anioni, pravilno uredijo okoli pozitivno nabitega iona, kationa, in obratno. Koliko ionov se lahko razporedi okoli iona z nasprotnim nabojem, je odvisno od njihove velikosti. Velikost kationa in aniona odloča o tem, koliko nabitih delcev se bo lahko razporedilo okrog drugega nasprotno nabitega delca.

Glede na povedano si lahko zelo enostavno zapomnimo, da zapis formule NaCl(s) ne pomeni, da je kristal NaCl zgrajen iz molekul, temveč da kristal natrijevega klorida NaCl gradijo pravilno razporejeni ioni Na+ in Cl.

Zapomnimo si:

Pogoj za nastanek ionske vezi in s tem ionskega kristala pa je zmožnost, da posamezni atomi lahko tvorijo ione. 

Ioni v ionskem kristalu

Ponovno si oglejte animacijo nastanka ionskega kristala NaCl in odgovorite na vprašanje.

Koliko negativno nabitih kloridnih ionov, Cl, se lahko razvrsti okoli pozitivno nabitega natrijevega iona, Na+?

<NAZAJ
>NAPREJ65/264