Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Ali prepoznate delce?

Izberite pravilno trditev o ionih.

2.

Kaj veste o natrijevem in kloridnem ionu?

Ovrednotite pravilnost trditev.

Natrijevi kationi in kloridni anioni imajo nasprotne naboje.

Drži. Ne drži.

Natrijevi kationi in kloridni anioni se med seboj močno privlačijo.

Drži. Ne drži.

Med natrijevimi kationi in kloridnimi anioni nastane močna ionska vez.

Drži. Ne drži.
3.

Ali poznate pojem anion?

Ovrednotite pravilnost trditve.

Ione z negativnim nabojem imenujemo kationi.

Drži. Ne drži.
4.

Ali poznate pojem kation?

Ovrednotite pravilnost trditve.

Ione s pozitivnim nabojem imenujemo kationi.

Drži. Ne drži.
5.

Ali veste, kako nastane natrijev ion?

Dopolnite besedilo o nastanku natrijevega iona. Namig: pomagajte si s Periodnim sistemom.

Atom natrija ima 11 elektronov. Na zunanji lupini ima atom natrija 1 elektron. Da bi imel zunanjo lupino polno, atom natrija (sprejme/odda) odda elektron. V tem primeru iz električno nevtralnega atoma natrija nastane natrijev (kation/anion) kation .
6.

Ionski kristal natrijevega klorida

Po ogledu animacije ugotovite pravilnost trditve.

V kristalu natrijevega klorida, NaCl, se negativno nabiti natrijevi ioni privlačijo z nasprotno nabitimi kloridnimi kationi.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ69/264