Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nastanek cezijevega klorida, CsCl

V ionskem kristalu cezijevega klorida, CsCl(s), je okrog vsakega  cezijevega kationa, Cs+, osem kloridnih anionov, Cl, in okoli vsakega kloridnega aniona, Cl, osem cezijevih kationov, Cs+. Med ioni v kristalu deluje močna privlačna sila, imenujemo jo ionska vez. Tako je celoten kristal cezijevega klorida, CsCl(s), nevtralen. Zapis formule CsCl(s) ponazarja kristal cezijevega klorida. Zmotno je mišljenje, da ponazarja molekulo CsCl. V kristalu CsCl(s) ni molekul cezijevega klorida, so le ioni.

Nastali gradniki, ioni Cs+ in Cl, so izredno stabilni ioni, ki se nato pravilno uredijo v ionski kristal cezijevega klorida, CsCl(s).

Del kristala CsCl
kroglični kalotni

Ali poznate stabilno elektronsko konfiguracijo?

Če ima atom v zunanji lupini en elektron premalo, rad svoj elektron odda, ker s tem doseže stabilno elektronsko konfiguracijo, tako kot jo imajo atomi žlahtnih plinov.

Drži. Ne drži.

Kaj nastane iz atoma cezija in atoma klora?

Povežite dele trditev tako, da bodo pravilne.

Iz atoma klora nastane
kloridni ion
Iz atoma cezija nastane
cezijev ion
Število napačnih: 0

Kdaj nastane ionska vez?

Ionska vez nastane, če:

<NAZAJ
>NAPREJ67/264