Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Nastanek ionov

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Poznamo atome , ki so električno nevtralni delci. Ioni lahko nastanejo iz atomov tako, da atomi oddajo ali sprejmejo elektrone. Pri tem nastanejo iz atomov ioni , ki so delci z nabojem. Negativno nabiti kloridni ioni in pozitivno nabiti natrijevi ioni se privlačijo , med njimi nastane ionska vez. Tako nastane spojina, ki jo imenujemo natrijev klorid , NaCl in je ionski kristal. 
8.

Kemijska reakcija med natrijem in klorom

Pri kemijski reakciji med elementarnim natrijem in plinom klorom potekajo kemijske spremembe. Ovrednotite trditve.

9.

Med navedenimi snovmi izberite ionsko snov

10.

Razložite nastanek kloridnega iona

Dopolnite besedilo o nastanku kloridnega iona. Namig: pomagajte si s Periodnim sistemom.

Atom klora ima 17 elektronov. Na zunanji lupini ima 7 elektronov. Atom klora doseže stabilno stanje tako, da (sprejme/odda) sprejme elektron. S tem doseže enako število elektronov kot jih ima atom žlahtnega plina argona . Iz električno nevtralnega atoma klora nastane delec, ki je (pozitivno/negativno) negativno nabit, imenujemo ga (kation/anion) anion
<NAZAJ
>NAPREJ70/264