Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Taljenje kuhinjske soli in sladkorja

Zakaj se sladkor razlikuje od natrijevega klorida?

Opazimo lahko, da se sladkor in sol ne talita pri podobni temperaturi. Vzrok je v njuni zgradbi. Natrijev klorid je ionska spojina, ki jo gradijo ioni, ki so med seboj povezani z močnimi ionskimi vezmi. Ker so vezi med ioni močne, se natrijev klorid pri segrevanju ne stali pri nizki temperaturi. Natrijev klorid se stali pri visoki temperaturi, pri 801°C. Sladkor, C12H22O11, pa sestavljajo molekule, v katerih so med seboj povezani atomi ogljika, vodika in kisika. Molekule sladkorja pa so med seboj povezane s šibkimi vezmi, zato se sladkor hitro tali. Pri nadaljnjem segrevanju se prekinejo tudi vezi med atomi v molekulah sladkorja. Nastaneta oglje in vodna para. Tališče sladkorja je 180 °C.

Vez med atomi v sladkorju je drugačna kot vez med ioni v natrijevem kloridu. Vez, ki v molekuli sladkorja in drugih sladkorju podobnih snoveh med seboj povezuje atome v molekule, imenujemo kovalentna vez. Med molekulami pa delujejo šibke vezi.


Ionska in kovalentna vez

Med trditvami izberi trditev, ki velja za kovalentne spojine.

Taljenje kuhinjske soli in sladkorja

Kako se sladkor razlikuje od natrijevega klorida?

Oglejmo si film, kjer je prikazano taljenje kuhinjske soli in sladkorja.


SKLEP:

Natrijev klorid se stali pri visoki temperaturi, pri temperaturi 801°C.

Sladkor, C12H22O11, se stali pri precej nižji temperaturi, pri temperaturi 180 °C.


<NAZAJ
>NAPREJ89/264