Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Ali poznate lastnosti natrijevega klorida in sladkorja?

Izpolnite tabelo

Snov

Temperatura tališča
(visoka ali nizka)

Osnovni gradniki

Vez med osnovnimi gradniki
(močne ali šibke)

NaCl visoka ioni močne
C12H22O11 nizka molekule šibke
7.

Raztapljanje natrijevega klorida

Dopolnite besedilo.

Raztapljanje natrijevega klorida v vodi je posledica privlaka med molekulami vode in natrijevimi ter kloridnimi ioni. Molekule vode namreč obdajo natrijeve in kloridne ione, tako da se pozitivno nabiti natrijevi ioni ločijo od negativno nabitih kloridnih ionov. Ločene ione popolnoma obdajo molekule vode in tako preprečijo, da bi se nasprotno nabiti ioni lahko med seboj ponovno povezali. Opisan proces imenujemo raztapljanje natrijevega klorida v vodi.

8.

Ionske spojine

Oglejte si eksperiment taljenje kuhinjske soli in sladkorja in ovrednoti trditvi o ionskih spojinah

Natrijev klorid je ionska spojina, ki jo gradijo ioni.

Drži. Ne drži.

Tališče natrijevega klorida je 801 °C.

Drži. Ne drži.
9.

Kovalentne spojine

Oglejte si eksperiment taljenje kuhinjske soli in sladkorja in ovrednotite trditve o kovalentnih spojinah.

Sladkor, C12H22O11, sestavljajo molekule, v katerih so med seboj povezani atomi ogljika, vodika in žvepla.

Drži. Ne drži.

Tališče sladkorja je 801 °C.

Drži. Ne drži.
10.

Sladkor in sol − življenjsko pomembni snovi

Ovrednotite pravilnost trditev.

<NAZAJ
>NAPREJ94/264