Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Kovalentno zgrajene snovi

Primer kovalentno zgrajene snovi je sladkor, ki ga gradijo molekule saharoze. Molekule saharoze, ki jih lahko zapišemo s formulo C12H22O11, so zgrajene iz medsebojno povezanih atomov, to so atomi ogljika, vodika in kisika.

Molekule saharoze, ki gradijo sladkor, so med seboj povezane s šibkimi vezmi, zato se sladkor hitro tali. Če segrevamo še naprej, se poleg vezi med molekulami prekinejo tudi vezi med atomi v molekulah sladkorja. Nastane oglje in vodna para. Tališče sladkorja je 180 °C. 

Ionsko zgrajene snovi

Opazimo lahko, da se sladkor in sol ne talita pri podobni temperaturi. Vzrok je v njuni zgradbi.

Natrijev klorid je ionska spojina, ki jo gradijo ioni, ki so med seboj povezani z močnimi ionskimi vezmi. Ker so vezi med ioni močne, se natrijev klorid pri segrevanju ne stali pri nizki temperaturi. Natrijev klorid se stali pri visoki temperaturi, pri 801 °C.

Vez med atomi v sladkorju je drugačna kot vez med ioni v natrijevem kloridu. Vez, ki v molekuli sladkorja in drugih sladkorju podobnih snoveh med seboj povezuje atome v molekule, imenujemo kovalentna vez. Med kovalentnimi molekulami pa delujejo šibke vezi.

Ali ločite sol od sladkorja?

Povežite trditve o snoveh, tako da bodo trditve pravilne.

Tališče natrijevega klorida
je zelo visoko, tali se pri 801 °C.
Natrijev klorid je
ionsko zgrajena snov.
Sladkor je
kovalentno zgrajena snov.
Tališče sladkorja
je nizko, tali se pri 180 °C.
Število napačnih: 0

Taljenje sladkorja

Sladkor je snov, ki ima zelo visoko temperaturo tališča, zato tudi pri dolgotrajnem segrevanju ne razpade.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ92/264