Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Katera trditev o sladkorju je pravilna?

2.

Ali prepoznate natrijeve in kloridne ione v kristalu?

Oglejte si model ionskega kristala NaCl.


Ovrednotite trditev: natrijeve Na+ ione predstavljajo kroglice zelene barve, kroglice rumene barve pa predstavljajo kloridne ione, Cl

Drži. Ne drži.
3.

Segrevanje sladkorja

Kateri snovi nastaneta pri segrevanju sladkorja?

Vodna para in oglje .

4.

Električna prevodnost vodne raztopine kuhinjske soli

Dopolnite besedilo.

Vodna raztopina kuhinjske soli prevaja električni tok, ker vsebuje ione , ki so prosto gibljivi in imajo naboj.

5.

Električna prevodnost vodne raztopine sladkorja

Dopolnite besedilo.

Sladkor je zgrajen iz delcev, ki jih imenujemo (atomi, molekule/ioni) molekule . Molekule sladkorja (nimajo/imajo) nimajo naboja. Zato raztopina sladkorja ne prevaja električnega toka.
<NAZAJ
>NAPREJ93/264