Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Iz reaktantov nastanejo produkti

Spoznali ste, da pri fizikalnih spremembah (npr. spremembe agregatnega stanja) snovi zgolj spremenijo obliko. Pri kemijskih reakcijah pa nastanejo povsem drugačne snovi.

Snovi v kemijskih reakcijah lahko opredelimo kot reaktante oziroma produkte.

Snovi, ki vstopajo v kemijsko reakcijo, imenujemo reaktanti.

Snovi, ki nastanejo pri kemijski reakciji, imenujemo produkti.

Pri kemijski reakciji se reaktanti pretvorijo v produkte:

REAKTANTI $\rightarrow$ PRODUKTI.

Kemijska reakcija ima smer, ki jo ponazorimo s puščico. S puščico (puščica ima smer v desno) ponazorimo, da iz reaktantov nastanejo produkti.

Spoznajmo preprost primer kemijske reakcije ter ugotovimo reaktante in produkte.

Vodik reagira s kisikom, pri tem nastane voda. Z besedami bi lahko to kemijsko reakcijo zapisali na naslednji način:

vodik + kisik $\rightarrow$ voda

Vodik in kisik sta reaktanta. Reaktante zapisujemo na levo stran puščice.

Voda je produkt. Produkte zapisujemo na desno stran puščice.

Nastanek dušikovega dioksida

V smogu je več strupenih snovi. Med njimi je tudi dušikov dioksid, ki je rjav plin.

Smog (rjav oblak) ob sončnem dnevu nad Mexico cityjem decembra 2010

Dušikov dioksid nastane pri kemijski reakciji med dušikovim oksidom in kisikom. Napišite formule vseh treh snovi in vsako snov opredelite kot reaktant ali produkt v opisani kemijski reakciji.

Dušikov dioksid ima formulo NO2 in je produkt v opisani kemijski reakciji.

Dušikov oksid ima formulo NO in je reaktant v opisani kemijski reakciji.

Kisik ima formulo O2 in je reaktant v opisani kemijski reakciji.

<NAZAJ
>NAPREJ103/264