Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Iz reaktantov nastanejo produkti

 • Snovi, ki vstopajo v kemijsko reakcijo, imenujemo reaktanti.
 • Snovi, ki nastanejo pri kemijski reakciji, imenujemo produkti.
 • Pri kemijski reakciji se reaktanti pretvorijo v produkte: REAKTANTI → PRODUKTI.
 • Kemijska reakcija ima smer, ki jo ponazorimo s puščico.
Spajanje
 • Spajanje ali sinteza je kemijska reakcija, pri kateri iz dveh ali več snovi (elementov ali spojin) dobimo novo snov − spojino.
 • Primer sinteze:
  vodik + klor → vodikov klorid

Razpad

 • Razpad je kemijska reakcija, pri kateri iz ene snovi (spojine) dobimo dve ali več snovi.
 • Primer razpada:
  kalcijev karbonat → kalcijev oksid + ogljikov dioksid

 

Reaktanti in produkti pri rjavenju železa

Ponovno si preberite besedilo o rjavenju železa na uvodni strani. Dopolnite opis reakcije z imeni snovi. Reaktante navajajte po abecednem vrstnem redu njihovih imen.

Opis reakcije z imeni snovi (besedna enačba):

kisik + voda + železorja

Sinteza metanola

Metanol CH3OH dobimo s spajanjem dveh snovi. Ena od teh snovi je vodik. Druga snov je dvoatomna spojina, ki je zelo strupen plin. Besedilo opisuje sintezo metanola. Dopolnite ga.

Produkt te reakcije ima ime metanol in formulo CH3OH . Ta spojina nastane iz dveh reaktantov. Reaktant, v katerem sta dva enaka atoma, ima ime vodik in formulo H2 . Reaktant, v katerem sta dva različna atoma, ima ime ogljikov oksid in formulo CO .

Napišite opis sinteze metanola z besedami (besedno enačbo). Vodika ne pišite na začetku ali koncu te besedne enačbe.

ogljikov oksid + vodik  → metanol

<NAZAJ
>NAPREJ106/264