Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nastanek spojine

Pri nekaterih reakcijah iz več snovi (elementov ali spojin) nastane ena snov − spojina. Tako kemijsko reakcijo imenujemo spajanje ali sinteza.

Oglejmo si spajanje vodika in klora (sinteza vodikovega klorida):

vodik + klor → vodikov klorid

Vodik in klor sta reaktanta, vodikov klorid pa je produkt te reakcije. Na levi strani (levo od puščice) sta oba reaktanta, na desni strani (desno od puščice) pa je edini produkt.

V nadaljevanju bomo spoznali, da kemijsko reakcijo predstavimo s kemijsko enačbo (enačbo kemijske reakcije). Kemijska enačba sinteze vodikovega klorida je:

H2 + Cl2 → 2HCl

Nastanek ogljikovega dioksida

Ogljikov dioksid je spojina s formulo CO2. Kateri opis (besedna enačba) predstavlja sintezo ogljikovega dioksida?

Nastanek binarne spojine

Prikazan je model neke binarne spojine.

Simbol elementa
palični kroglični kalotni

Ta spojina nastane pri reakciji med dvema elementoma.

Formula spojine: SO2 Ime spojine: žveplov dioksid

Ime reaktanta, ki je pri sobnih pogojih v trdnem agregatnem stanju: žveplo

Ime reaktanta, ki je pri sobnih pogojih v plinastem agregatnem stanju: kisik

Opis reakcije z imeni snovi (reaktanta navedite v enakem zaporedju kot pri zgornjem zapisu formul):

žveplo + kisikžveplov dioksid

<NAZAJ
>NAPREJ104/264