Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Neka binarna spojina nastane s spajanjem dveh elementov. Dopolnite opis reakcije z vstavljanjem manjkajočih besed.

kalij + brom  → kalijev bromid
6.

Fotosinteza je ena od najbolj pomembnih reakcij v naravi.


Eden od produktov fotosinteze je glukoza, ki ima formulo C6H12O6. Dopolnite besedilo z imeni snovi in njihovimi formulami. Pri fotosintezi sta dva reaktanta; tekoči reaktant ima ime voda in formulo H2O . Plinasti reaktant ima ime ogljikov dioksid in formulo CO2 . Pri tej reakciji nastaneta dva produkta. En produkt je glukoza, drugi produkt pa je element, ki ima ime kisik in formulo O2 .

Napišite opis fotosinteze z besedami (besedno enačbo). Plinastih snovi ne pišite na začetku ali koncu te besedne enačbe.

voda + ogljikov dioksid  → kisik + glukoza

7.

Amonijev dikromat ima formulo (NH4)2Cr2O7. Ta spojina pri segrevanju razpade na tri produkte. Dopolnite besedilo.

Prvi produkt je dikromov trioksid. Njegova formula je Cr2O3 .
Drugi produkt je najbolj pogosta sestavina zemeljskega ozračja. Njegovo ime je dušik , njegova formula je N2 .
Tretji produkt je spojina, ki se stali pri 0 °C in zavre pri 100 °C. Njeno ime je voda , njena formula je H2O .

8.

Prikazan je kalotni model molekule vodikovega peroksida H2O2.
Ta spojina počasi razpada na triatomno spojino, ki je zelo pogosta v naravi, in na plinasti element, ki nastaja pri fotosintezi. Dopolnite besedilo z imeni snovi.

Pri razkroju vodikovega peroksida nastaneta spojina voda in element kisik .

Napišite opis reakcije z besedami (besedno enačbo). Elementa ne pišite na začetku ali koncu te besedne enačbe.

vodikov peroksid  → kisik + voda

<NAZAJ
>NAPREJ108/264