Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razgradnja spojine

Pri nekaterih reakcijah se lahko spojina razgradi (razpade) na več snovi. Tako kemijsko reakcijo, pri kateri iz ene snovi (spojine) dobimo dve ali več snovi (elementov ali spojin), imenujemo razkroj.

Oglejmo si razkroj vode:

voda → vodik + kisik

Voda je reaktant, vodik in kisik pa sta produkta te reakcije. Na levi strani (levo od puščice) je reaktant, na desni strani (desno od puščice) pa sta oba produkta.

Kemijska enačba razkroja vode je: 2H2O → 2H2 + O2

Razpad kalcijevega karbonata

Kalcijev karbonat CaCO3 pri segrevanju nad 900 °C razpade na kalcijev oksid in ogljikov dioksid. Dopolnite opis reakcije z imeni snovi in napišite enačbo kemijske reakcije s formulami snovi. Formule snovi pišite v enakem zaporedju kot njihova imena.


Opis reakcije z imeni snovi:

kalcijev karbonat  → kalcijev oksid + ogljikov dioksid

Enačba kemijske reakcije: CaCO3  → CaO + CO2

Razkroj binarne spojine

Prikazan je model neke binarne spojine.

Simbol elementa
palični kroglični kalotni

Prikazana binarna spojina pri segrevanju razpade na dva elementa, ki sta v zemeljskem ozračju. Napišite formule snovi in opis reakcije z imeni snovi.

Formula reaktanta: N2O

Formula produkta, ki ima večji delež v zemeljskem ozračju: N2

Formula produkta, ki ima manjši delež v zemeljskem ozračju: O2

Opis reakcije z imeni snovi (produkta navedite v enakem zaporedju kot pri zgornjem zapisu formul):

didušikov oksid  → dušik + kisik

<NAZAJ
>NAPREJ105/264