Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Katera trditev je pravilna za sintezo dušikovega oksida iz elementov?

2.

Ljubljanska termoelektrarna toplarna kot gorivo uporablja premog. Premog vsebuje pretežno ogljik.

Dopolnite besedilo za reakcijo gorenja ogljika.

Ogljik ima simbol C . Kisik ima formulo O2 . Pri popolnem gorenju ogljika nastane plin, ki ima formulo CO2 in ime ogljikov dioksid .

Dopolnite opis reakcije z imeni snovi in napišite enačbo kemijske reakcije s formulami snovi. Formule snovi pišite v enakem zaporedju kot njihova imena.

Opis reakcije z imeni snovi: ogljik + kisik  → ogljikov dioksid

Enačba kemijske reakcije: C + O2  → CO2

3.

Živosrebrov oksid je spojina s formulo HgO. Kateri opis (besedna enačba) pravilno predstavlja dejanski razpad živosrebrovega oksida?

4.

Na sliki je trden bakrov karbonat CuCO3, ki pri temperaturi 290 °C razpade na dve spojini.

Ena od teh spojin je pri sobnih pogojih trdna in ima formulo CuO. Druga spojina je plin s triatomnimi linearnimi molekulami. Dopolnite besedilo o tej reakciji.

Reaktant ima ime bakrov karbonat in formulo CuCO3 . Trden produkt ima ime bakrov oksid in formulo CuO . Plinasti produkt ima ime ogljikov dioksid in formulo CO2 .

<NAZAJ
>NAPREJ107/264