Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Toplota se sprošča

Film: Reakcija magnezija s klorovodikovo kislino

Oglejte si poskus in odgovorite na spodnja vprašanja.


Temperatura reakcijske zmesi se je pri tej reakciji zvišala. Taka reakcija je eksotermna . Reaktanta pri tej reakciji sta magnezij in klorovodikova kislina. Plin vodik , ki nastaja, je znak, da je potekla reakcija.

Preverite razumevanje

Katera trditev je pravilna za reakcijo raztapljanja magnezija v klorovodikovi kislini?

Reaktanti ali produkti?

Magnezij in vodna raztopina klorovodikove kisline sta pri tej reakciji

Enačba reakcije

Zapišite urejeno enačbo za kemijsko reakcijo, ki je potekla v tem poskusu. 

Mg( s )  +  2 HCl(aq) → MgCl2(aq)  +  H2 (g)

<NAZAJ
>NAPREJ124/264