Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
4.

Katera reakcija poteka na sliki?

5.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Pri eksotermni reakciji se temperatura (poviša/zniža) poviša , pri endotermni pa (poviša/zniža) zniža . Gorenje je primer (eksotermne/endotermne) eksotermne reakcije.
6.

V peči gorijo drva, zato se v prostor širi toplota in nam je toplo. To imamo radi. Drugače je pri gozdnih požarih, kjer zaradi gorenja nastane velika škoda.

Gorenje je

<NAZAJ
>NAPREJ129/264