Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Energijski diagrami

Potek procesov lahko predstavimo z energijskimi diagrami, ki kažejo, kako se energija v obliki toplote (navpična os) spreminja med potekom procesa (vodoravna os). Ko rečemo proces, mislimo na kemijsko reakcijo ali pa na fizikalni proces.

Na sliki je energijski diagram za potek eksotermne reakcije. Na začetku reakcije so prisotni reaktanti z določeno energijo, ki je označena na diagramu. Ko poteče eksotermna reakcija, se energija zniža. Snov ima na koncu eksotermnega procesa (produkti kemijske reakcije) nižjo energijo kot pred začetkom procesa (reaktanti pri kemijski reakciji), saj se je med potekom energija v obliki toplote sproščala v okolico. Podobno lahko predstavimo tudi eksotermni fizikalni proces.

Na sliki je energijski diagram za potek endotermne reakcije. Za potek take reakcije se porablja energija iz okolice v obliki toplote. Pri taki reakciji se energija zato zviša; snov ima na koncu endotermnega procesa (produkti kemijske reakcije) višjo energijo kot pred začetkom procesa (reaktanti).

Podobno lahko predstavimo tudi endotermni fizikalni proces. Kako se spremeni temperatura v okolici pri endotermnem procesu?

<NAZAJ
>NAPREJ126/264