Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Med potekom kemijske reakcije se lahko temperatura poviša ali pa zniža.

Če se je pri reakciji toplota sprostila v okolico, se je temperatura povišala.

Taki reakciji rečemo eksotermna reakcija. Primer take reakcije je oksidacija oziroma gorenje.

Za potek nekaterih reakcij pa je treba toploto dovajati. Primer je fotosinteza.

Med tako reakcijo se temperatura okolice zniža.

Tej reakciji rečemo endotermna reakcija.

1. Sežig vodika

Reakcija sežiga vodika je eksotermna. Enačbo reakcije, ki je lahko vir energije za pogon vozil, lahko zapišemo tako:

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)

Toplota se pri tej reakciji

2. Uparevanje vode

Če želimo upariti vodo, moramo pristaviti lonec z vodo na štedilnik. Ta proces je

<NAZAJ
>NAPREJ127/264