Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Mestni plin je pretežno metan. Uporabljamo ga v gospodinjstvu. Pri gorenju plina se toplota: 

8.
Pri popolnem izgorevanju plina metana nastajata ogljikov dioksid in voda. Dopolnite enačbo za to reakcijo.

CH4( g )  +  2 O2(g)  →  CO2( g )  +  2 H2O (l)

9.

Toplota se sprošča ali porablja tudi pri fizikalnih procesih. Pri taljenju na primer se toplota porablja, pri kondenzaciji (utekočinjanju) pa se sprošča.

Kateri proces poteka na sliki?

<NAZAJ
>NAPREJ130/264