Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Toplota se porablja

Film: Endotermna kemijska reakcija

Oglejte si kemijsko reakcijo med citronsko kislino in natrijevim hidrogenkarbonatom ter dopolnite spodnje besedilo.


Temperatura reakcijske zmesi se je pri tej reakciji znižala. Rečemo, da je reakcija endotermna . Citronska kislina in natrijev hidrogenkarbonat sta pri tej reakciji reaktanta . Plin, ki nastaja, je znak, da je potekla reakcija.

Preverite razumevanje

Med endotermno reakcijo se temperatura v okolici

Taljenje in izparevanje sta primera endotermnih procesov, ki potekajo v naravi.

Pri teh procesih je treba toploto

<NAZAJ
>NAPREJ125/264