Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kamnine so vir elementov in spojin

Kamnine v naravi so zmesi različnih mineralov. Poznamo več kot tri tisoč različnih mineralov. Najbolj razširjen je kremen, SiO2, ki je spojina elementov silicija in kisika. Rude vsebujejo večje količine posameznih mineralov. Izkoriščamo jih lahko kot surovine za pridobivanje elementov in njihove spojine. Pogosti so oksidi, to so spojine kovin s kisikom, in sulfidi, to so spojine kovin z žveplom. V mineralih so kovine vezane tudi z dvema elementoma. Tako so v karbonatih kovine vezane s kisikom in ogljikom, v sulfatih pa s kisikom in žveplom. Najpomembnejše železove rude vsebujejo tudi minerale hematit, Fe2O3, magnetit, Fe3O4, in siderit, FeCO3. Od železovih mineralov je zelo razširjen tudi mineral pirit, FeS2.  

Hematit, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
Pirit, FeS<sub>2</sub>
Siderit, FeCO<sub>3</sub>

Zanimivost

Meteoriti so po mineralni sestavi najbolj podobni magmatskim kamninam, vsebujejo pa tudi minerale, ki jih na Zemlji ne najdemo. Kovinski meteoriti so večinoma sestavljeni iz železa in niklja.

V naravi redko najdemo čiste kovine. Imenujemo jih samorodni elementi. Te kovine so nereaktivne. Taka kovina je tudi zlato, Au. V različnih kamninah najdemo žile samorodnega zlata, Au. V živosrebrovi rudi cinabaritu, HgS, so kapljice  samorodnega živega srebra, Hg. Pogost je samoroden baker, Cu, samorodno srebro, Ag, pa je redko.

Samorodno zlato, Au
     
Samorodno živo srebro, Hg

Reki Drava in Mura sta zlatonosni reki. Primarna nahajališča zlata so v avstrijskih Visokih Turah, od tam pa jih nato potoki in reke nosijo s seboj do nižin vzdolž reke Drave in Mure. Zlato v naplavinah obeh rek je v drobnih luskicah velikosti do 1 mm. Pred 2. svetovno vojno je iz peska izpiralo zlato več kot 200 izpiralcev. Danes izpirajo zlato le še ljubitelji. 

Dopolnite besedilo. Oksidi so spojine kovin s kisikom . Sulfidi so spojine kovin z žveplom .
<NAZAJ
>NAPREJ140/264