Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Na Zemlji so viri elementov in njihovih spojin kamnine, voda in zrak. V kamninah so elementi najpogosteje vezani v spojinah, le redko so prosti; taki so zlato, baker, živo srebro in nekatere druge kovine. Rude so kamnine, v katerih je tolikšna količina posamezne spojine, da je njihovo izkoriščanje ekonomsko upravičeno.

Iz zraka lahko dobimo dušik, kisik in žlahtne pline. V ta namen utekočinjen zrak frakcionirno destilirajo. V morski vodi so raztopljene različne soli. S kristalizacijo pridobivajo kuhinjsko sol, katere glavna sestavina je natrijev klorid. Morska voda je tudi surovina za pridobivanje broma, iz pepela po sežigu morskih alg pa pridobivajo jod. Velike količine elementov vodika in kisika so vezane v vodi. Pri razkroju vode z električnim tokom dobimo kisik in vodik.

Nafta in zemeljski plin sta pomembna vira energije in surovini za proizvodnjo vrste snovi. Uporabljajo ju za proizvodnjo plastičnih mas, snovi za premaze, umetnih vlaken, detergentov in vrste snovi s katerimi se pogosto srečamo. Nafta in zemeljski plin sta zmesi spojin ogljika z vodikom.

Vir elementov in spojin.

<NAZAJ
>NAPREJ145/264