Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vir elementov je voda

Velike količine elementov kisika in vodika so vezane v vodi. Pri razkroju vode z električnim tokom dobimo kisik in vodik.

Poskus: Elektroliza vode

V morski vodi so raztopljene različne soli. Koncentracija raztopljenih soli se spreminja z geografskim položajem. Najnižja, do 3,2 %, je na Zemlji blizu tečajev. V obdobju toplega vremena, ko se talijo ledeniki, je koncentracija najnižja. Najvišja, do 4 %, je v nekaterih predelih okoli ekvatorja, kjer je izhlapevanje vode največje. 

Največ od vseh raztopljenih soli, približno 80 %, je natrijevega klorida. Preostale raztopljene soli so še kalcijeve, kalijeve in magnezijeve soli, predvsem kloridi, bromidi, karbonati in sulfati. V morski vodi so raztopljene tudi spojine joda, ki je pomemben element za življenje. Iz morja pridobivajo raztopljene soli v solinah, kjer se morska sol izloča s kristalizacijo. Klasičen način pridobivanje soli, ki ga poznamo tudi pri nas v Sečovljah, so zamenjale soline z večjim številom polj in sodobno tehnologijo pridelave. Soline v Sečovljah obratujejo z manjšimi prekinitvami od leta 1279, to je obdobja Beneške republike. Pomemben vir natrijevega klorida je tudi kamena sol. 

Soline v Mrtvem morju

Visoka koncentracija raztopljenih soli, približno 3,8 %, je tudi v zaprtem Sredozemskem morju. Približno 30 % raztopljenih soli, predvsem magnezijevega klorida, pa je v Mrtvem morju.

Brom je mogoče pridobivati iz raztopine, ki je ostala po kristalizaciji natrijevega klorida iz morske vode. Jod pa pridobivajo iz pepela, ki ostane pri sežigu morskih alg.

<NAZAJ
>NAPREJ143/264