Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Kuhinjsko sol dobivajo iz morske vode z

2.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Kamnine, ki so v naravi v taki obliki in količini, da jih lahko ekonomsko izkoriščamo, imenujemo rude .
3.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Velike količine elementov vodika in kisika so vezane v vodi .  Pri razkroju vode z električnim tokom dobimo kisik in vodik .
4.

Katere ugotovitve so pravilne o virih elementov in spojin v naravi?

5.

Kateri elementi so v naravi samorodni?

6.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Diamant in grafit sta zgrajena iz atomov ogljika . Na pobočjih ognjenikov najdemo kristalčke žvepla, ki so zgrajeni iz molekul S8. V morski vodi so raztopljene različne spojine.
7.

V mineralih so spojine kovin z drugimi elementi. Katere ugotovitve so pravilne?

<NAZAJ
>NAPREJ146/264