Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vir elementov je zrak

Iz zraka lahko dobimo dušik, N2, kisik, O2, in nekatere žlahtne pline. Iz zraka odstranimo ogljikov dioksid, CO2, in ga nato utekočinimo. S tekočim zrakom moramo previdno ravnati, ker je zelo reaktivna tekočina, ki lahko povzroči požar. Sveži tekoč zrak je brezbarven, po daljšem času pa se modrikasto obarva.

Tekoči zrak postopno segrevajo. Najnižje vrelišče  ima dušik, in sicer pri −196 °C, tako tudi prvi zavre. Lahko ga ločimo od kisika, ki ima vrelišče pri −183 °C, in drugih sestavin zraka. 

Stolpi za zbiranje frakcij pri destilaciji zraka 

Dušik se zbira na vrhu kolone, na dnu kolone pa je tekoči kisik. S postopnim segrevanjem utekočinjenega zraka lahko iz zraka ločimo tudi žlahtne pline. Ločevanje zmesi glede na višino vrelišča snovi v zmesi imenujemo frakcionirna destilacija. Posamezne snovi imenujemo frakcije.

Vrelišča plinov v suhem zraku:

dušik, N2      −196 °C

kisik, O2       −183 °C

argon, Ar      −186 °C

neon, Ne       −246 °C

helij, He        −269 °C

Dušik se uporablja tudi v živilski industriji pri pakiranju in hitrem zamrzovanju hrane. Z argonom polnijo žarnice z volframovo nitko. Neon se uporablja za svetlobne napise, kripton pa za laserje. 

Zanimivost

Mars ima tanko atmosfero in polarni kapi na polih. V polarnih kapah so zmrznjen ogljikov dioksid, led in prah. Voda je na Marsu zmrznjena v kamninah, kar lahko potrjuje domnevo, da je bilo na tem planetu življenje. Površina Marsa je rjavkasto rdeče barve, ker so v kamninah in prsti železove spojine.

<NAZAJ
>NAPREJ142/264