Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
10.

V 35 g neke spojine je 24 g kroma, preostalo je kisik. Izračunajte masni delež kisika v spojini in ga izrazite v masnih odstotkih. Masni delež napišite na dve decimalni mesti natančno, masni odstotek pa kot celo število.

w(O) = 0,31 = 31 %
11.

Povežite formule spojin v levem stolpcu z masnimi deleži kisika v desnem stolpcu.

CO2
w(O) = 0,73
SiO2
w(O) = 0,53
Al2O3
w(O) = 0,47
Na2O
w(O) = 0,26
Preveri
12.

Spojina s formulo XO (X je neznani element) ima približno enako relativno molekulsko maso kot molekula dušika. Dopolnite besedilo.

Molekula dušika ima formulo N2 , njena relativna molekulska masa je 28 . Kisik v spojini XO ima relativno atomsko maso 16 , iz česar lahko izračunam, da ima element X relativno atomsko maso 12 . Ta element ima simbol C in ime ogljik . Spojina ima formulo CO in ime ogljikov oksid.
13.

Spojina z nepopolno formulo CX4 (X je neznani element) ima relativno molekulsko maso 88. Dopolnite besedilo.

Iz podatka za relativno molekulsko maso spojine in relativno atomsko maso ogljika, ki je 12 , lahko izračunam, da je relativna atomska masa neznanega elementa 19 . S periodnim sistemom ugotovim, da ima ta element simbol F in ime fluor . Spojina ima formulo CF4 in ime ogljikov tetrafluorid .
<NAZAJ
>NAPREJ156/264