Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množice

Na spodnji sliki so prikazana geometrijska telesa. Vsa telesa skupaj sestavljajo množico geometrijskih teles.


Vpiši število. Množica geometrijskih teles vsebuje 6 elementov.

Množice označujemo z velikimi črkami. Člane množice imenujemo tudi elementi množice. Množico opišemo tako, da v zavitem oklepaju naštejemo vse člane (elemente) množice.

Poglejmo si, kako narišemo zaviti oklepaj in zaklepaj. Sam poizkusi narisati v zvezek.

Zgled

Imamo dve množici: množico sodih števil $\rm {S}$ in množico lihih števil $\rm{L}$. Povleci števila v pripadajočo množico.


Vpiši elemente množice $\rm {S}$ in množice $\rm {L}$. Elemente vpiši po velikosti. Začni z najmanjšim številom, ki pripada množici.

$\rm {S}=\{$ 6 , 12 , 20 , 40 , 68 , 122 $\}$
$\rm {L}=\{$ 33 , 43 , 55 , 89 , 111 , 237 $\}$
<NAZAJ
>NAPREJ2/500