Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Podmnožice

Imamo množico geometrijskih elementov. Poglejmo si, ali lahko to množico razdelimo na manjše množice.

Množica $\rm {K}$ je podmnožica množice $\rm {T}$. Vsi elementi množice $\rm {K}$ so tudi elementi množice $\rm{T}$. Znak za podmnožico je $\subset$. Trditev, množica $\rm {K}$ je podmnožica množice $\rm {T}$, zapišemo: $\rm{K} \subset \rm{T}$.

Dani sta množici $\rm {B}=\{a,e,i\}$ in $\rm {C}=\{a,b,c,d,e,f,g,f,i\}$. Katera izjava je pravilna?

Prikaz z obkroževanjem

Imamo množico $\rm {B}=\{3,6,9\}$ s tremi elementi, ki so večkratniki števila $3$, in množico $\rm{C}=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Opazuj, kako narišemo prikaz z obkroževanjem.

Dopolni besedilo.

Množica B je podmnožica množice C . Podmnožica je v celoti narisana (znotraj/zunaj) znotraj druge množice.

Da - Ne prikaz

Elementi množice $\rm {A}$ so soda števila, manjša od $9$, elementi množice  $\rm{B}$ pa večkratniki števila $3$, manjši od $10$. Poglejmo si, kako narišemo da - ne prikaz.

<NAZAJ
>NAPREJ4/500