Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
5.
6.
7.

Nalogo reši v zvezek. Imamo množico $\rm A$, $\rm B$ in $\rm C$. Množico $\rm {A}$ sestavljajo vsa števila, ki so večja od $1$ in manjša ali enaka $21$. Množico $\rm {B}$ sestavljajo vsi večkratniki števila $2$, ki so manjši od $11$. Množico $\rm {C}$ sestavljajo večkratniki števila $4$, ki so manjši od $21$.

a) Zapiši elemente množice $\rm {A}$, $\rm {B}$ in $\rm {C}$.
b) Ali je  $\rm {B} \subset \rm {A}$?
c) Množice $\rm {A}$, $\rm {B}$ in $\rm {C}$ prikaži s prikazom z obkroževanjem. Množici  $\rm {B}$ in $\rm {C}$ prikaži tudi z da-ne prikazom.

8.

Dana je množica $\rm A=\{4,5,6,7,8\}$. Ugotovi, katera trditev je pravilna.

9.
<NAZAJ
>NAPREJ8/500