Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Elementi množice

Spodnja slika prikazuje diagram množice $\rm {E}$ in diagram množice $\rm {F}$.

Izpiši v zvezek elemente množice $\rm {E}$ in elemente množice $\rm {F}$.

Ali sta množici $\rm {E}$ in $\rm {F}$ enaki?

Imamo množico $\rm {D}$ z elementi $1,2,3,4,5,6$ in $\rm {R}$ z elementi $3,5,4,6,1,2$. Množici $\rm {D}$ in $\rm {R}$ sta enaki, ker imata iste elemente.


Z matematičnimi znaki zapišemo $\rm {D} = \rm{R}$ in preberemo: množica $\rm {D}$ je enaka množici $\rm {R}$.

Množica $\rm A$ je enaka množici $\rm B$, če obe množici sestavljajo isti elementi. $\rm A = \rm B$.

Vrstni red navajanja elementov v množici ni pomemben.

Elementi množice $\rm T$ so delitelji števila 36. Ugotovi, ali sta naslednji trditvi pravilni.


$3$ je element množice $\rm T$.

Drži. Ne drži.

$8$ ni element množice množice $\rm T$.

Drži. Ne drži.

Zgornji trditvi lahko zapišemo z matematičnimi znaki. Poglejmo, kako.

Podan imamo diagram množice $\rm {A}$. Poglejmo si, kdaj element pripada množici $\rm {A}$ in kdaj ne.

Dana je množica $\rm {H}=\{\rm {a, e, i, o, u} \}$. Katera trditev je pravilna?

<NAZAJ
>NAPREJ3/500