Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Osnovne značilnosti gliv

V preteklosti so glive uvrščali v kraljestvo rastlin, danes pa jih uvrščamo v samostojno kraljestvo. Skupni značilnosti z rastlinami sta pritrjen način življenja in celična stena. Bistvena razlika med celicami gliv in celicami rastlin je v tem, da celice gliv ne vsebujejo kloroplastov ter da je njihova celična stena iz hitina (celična stena rastlin pa iz celuloze). Glive so v ekosistemu pomembne kot potrošniki in razkrojevalci, nobena izmed njih pa ni proizvajalec. Nekatere glive so tudi zajedavci.

Zgradba gliv

Telo gliv je stelka; ne tvori listov, stebel, korenin in cvetov kot pri rastlinah. Nekatere vrste gliv so enocelične, večina pa je mnogoceličnih. Mnogocelične glive so običajno iz dolgih nitk – hif, ki se na koncu cepijo na dva dela. Preplet hif tvori podgobje (micelij). Nekatere glive tvorijo posebne razmnoževalne strukture – plodišča. To je tisto, čemur pravimo 'goba'. Na plodiščih se razvijejo trosi, s katerimi se glive nespolno razmnožujejo.

Dejavnost

Oglej si film, kako se razraščajo hife (film prikazuje dogajanje, ki poteka približno 72 ur; hife so umetno obarvane; 10-kratna povečava).

<NAZAJ
>NAPREJ132/332