Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razvoj zarodka

Oglej si animacijo, v kateri je na osmih slikah prikazano, kaj se dogaja s spojkom prvi teden po nastanku spojka. Pozoren bodi na število delitev v enem dnevu ter na število celic, ki nastane z delitvijo.

Moška in ženska spolna celica se z oploditvijo združita v spojek (zigoto), ki pomeni začetek razvoja novega osebka. Iz spojka se razvije zarodek. Rast in razvoj osebka sta povezana z delitvijo celic, njihovo rastjo in diferenciacijo. Nov osebek ima kombinacijo lastnosti obeh staršev, ima kombinacijo dednine matere in očeta. Je podoben svojim staršem, a se vendar od njih nekoliko razlikuje.

Dejavnost

Na spletu poišči, kako dolgo traja:
- od oploditve do izleganja, kotitve (ali katerega drugega načina rojstva),
- od rojstva do spolne zrelosti osebka.
Podatke, ki jih najdeš, vnesi v tabelo (primer tabele je spodaj). Podatki bodo najlažje primerljivi, če bodo podani v isti enoti, npr. dneh.

Razmisli, kakšna je povezava med velikostjo oz. razvitostjo živih bitij in časom, ki je potreben za razvoj spolno zrelih potomcev.


  Od oploditve do mladiča Od mladiča do spolne zrelosti Število potomcev
Muha      
Postrv      
Žaba      
Želva      
Vrabec      
Pes      
Kit      
Človek      

 

Dejavnost

Oglej si zgradbo kokošjega jajca

<NAZAJ
>NAPREJ225/332