Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Neposreden vpliv človeka na okolje

Pri neposrednem vplivu človeka gre največkrat za neracionalno oz. čezmerno izrabo naravnih virov.

Vpliv na posamezno vrsto

Človek z nabiranjem, lovom in ribolovom vpliva na številna živa bitja. Tako je npr. pri nas skoraj iztrebil volka. V preteklosti je bil pereč problem izlov kitov, zaradi česar jim je grozilo izumrtje.

Število sinjih kitov v obdobju od 1910 do 1985

Vpliv na spremembo ekosistema

Primer človekovega vpliva na več vrst oz. na spremembo ekosistema je krčenje gozdov. Posebej nevarni so goloseki gozdov, zlasti na pobočjih s strmim naklonom, kjer vodna erozija lahko odnese rodovitna tla in s tem onemogoča ponovno rast gozda. Tudi če človek izkrči npr. mešan gozd in na njegovem mestu posadi iglast gozd, se ekosistem spremeni. Kljub temu da je to še zmeraj gozd, je to velika sprememba v okolju, saj številne vrste živali, ki so živele izključno od listnatih dreves, izgubijo vir hrane.

Vpliv na zamenjavo ekosistema

Najbolj intenziven je poseg človeka takrat, ko s svojo dejavnostjo onemogoči življenje drugim živim bitjem (npr. ob izgradnji cest in zgradb ni skoraj nobene možnosti za življenje drugih živih bitij). Človek z izgradnjo cestnih povezav ali s krčenjem gozda lahko tudi prekine selitvene poti nekaterih živih bitij (npr. medvedov ali volkov ali tudi žab). Tudi zamenjava ekosistema (npr. na mestu posekanega gozda nastanejo obdelovalne površine) je velik poseg v naravo, ki krči življenjski prostor drugim živim bitjem.

Oglej si oba zemljevida, na katerih je prikazano območje gozdov okoli leta 0, ko je bil vpliv človeka na okolje majhen, in območje gozdov leta 2005. Oceni, na katerih območjih je bilo izkrčenega največ gozda in kje je bilo izkrčenega najmanj gozda.

<NAZAJ
>NAPREJ296/332