Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Posreden vpliv človeka na okolje

Vnos okolju škodljivih ali nevarnih snovi

S prekomerno izrabo virov ali vnosom nekaterih snovi v okolje ljudje spreminjamo nežive dejavnike okolja. Takšna dejavnost lahko močno spremeni razmere v ekosistemu in s tem poruši naravno ravnovesje. Zato lahko na tem območju izumrejo številne vrste (npr. zastrupitev potoka z gnojnico) ali se preveč razmnožijo le nekatere vrste, ki zatrejo druge vrste (npr. z vnosom odplak se lahko preveč razmnožijo alge, ki se razmnožujejo hitreje od drugih rastlin).
Glavni viri vnosa snovi v okolje so vnos odplak in gnojil v vodotoke,  vnos umetnih gnojil in škropiv na kmetijske površine, ki jih padavine postopoma sperejo v podtalnico, izpusti snovi pri industrijskih procesih, iz termoelektrarn in iz človeških bivališč, izpušni plini vozil ...
Več o onesnaženju boš izvedel v naslednji enoti, v enoti 'Glavni vzroki onesnaženja'.

Razmisli, kaj se zgodi z odpadki, ki jih odvržemo v koš ali odpadnimi vodami, ki jih spustimo v kanalizacijsko omrežje.

Vnos tujerodnih vrst

Z vnosom tujerodnih (alohtonih) vrst živih bitij v nek ekosistem so lahko ogrožene domače (avtohtone) vrste.

Oglej si nekaj tujerdonih vrst živih bitij pri nas

Razmisli, kako bi preprečil vnos tujerodnih živalskih vrst v naravno okolje. Kako bi ukrepal, da bi zmanjšal število osebkov že vnesenih tujerodnih vrst v naravno okolje?

<NAZAJ
>NAPREJ297/332