Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pomen biotske pestrosti

Ekosistemi z veliko vrstami so stabilnejši. Najosnovnejšo neposredno vrednost biotske pestrosti predstavljajo rastline, ki zadovoljujejo prehranske zahteve vedno številčnejšega prebivalstva. Le ducat pridelovalnih rastlin (npr. pšenica, riž, koruza, krompir ...)  daje skupno približno 75 % vse hrane na svetu, biotska pestrost pa je pomemben potencial za pridobivanje novih uporabnih vrst rastlin. Živali prispevajo k človekovi prehrani manj kot rastline. Pred razvojem moderne medicine so vse biološko aktivne sestavine za zdravila pridobivali le iz naravnih virov.
Ohranjena biotska pestrost je eden od pogojev uspešnega razvoja v kmetijstvu, medicini, farmaciji in na številnih drugih področjih.

Ohranjanje biotske pestrosti

Biotsko pestrost ohranjamo, kot je že omenjeno v prejšnji enoti, z varstvom narave in varovanjem okolja ter tudi s sonaravno rabo krajine. Sonaravna raba krajine omogoča sobivanje večjemu številu vrst živih bitij. Varovanje okolja temelji na trajnostni rabi virov, kar pomeni, da moramo z okoljem ravnati tako, da zadovoljevanje potreb sedanje generacije upošteva zadovoljevanje potreb prihodnje generacije.

Oblike varovanja narave

Glede na stopnjo zaščite ločimo več vrst varovanih območij. Spodaj so navedene od najstrožje do najmanj stroge oblike varovanja.

Oblike varovanja narave:
- naravni rezervat,
- narodni park,
- naravni spomenik ali posebnost,
- zavarovani habitati rastlinskih in živalskih vrst,
- krajinski park,
- zavarovana območja naravih virov (z upravljanjem je zagotovljena trajnostna raba virov).


Zemljevid oblik varovanja narave v Sloveniji

<NAZAJ
>NAPREJ298/332