Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Človek na okolje vpliva neposredno in posredno.

Neposredno človek vpliva na posamezne vrste ali na celotne ekosisteme, ki jih lahko ali spremeni ali zamenja z drugim, umetnim ekosistemom.

Posredno človek vpliva na okolje s svojo dejavnostjo, z vnosom snovi ali drugih, tujerodnih vrst živih bitij, rastlin ali živali.

Uporabo naravnih virov na način, da jih ostane prihodnji generaciji vsaj toliko, kot jih ima na voljo naša generacija, imenujemo trajnostna raba virov.

Varovanje narave in okolja zajema več oblik varovanja, od najstrožjih, ki prepovedujejo človekovo dejavnost, razen raziskav, do najblažjih, ki dopuščajo človekovo dejavnost, če le temelji na sonaravni rabi virov.

Najpomembneje pri varovanju narave je ljudi ustrezno izobraziti ter vzgojiti in razviti ustrezen odnos do narave. Pri tem je pomembno, da se zavedamo, da smo del narave, le ena izmed številnih vrst, ki si z drugimi vrstami živih bitij delimo življenjski prostor.

Z ustreznimi predpisi in zakoni lahko zavarujemo ali posamezne vrste živih bitij ali pa cela območja in tako varujemo biotsko pestrost.

Natura 2000 je mreža varovanih območij. Namen Nature 2000 je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje in ohranja naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo.


Vir: Zavod RS za varstvo narave, 2013

<NAZAJ
>NAPREJ299/332