Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Preberi dvostavčno poved.

Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.

Kateri stavek lahko stoji samostojno – prvi ali drugi? Izberi pravilni odgovor. Pomagaj si z zvočnim posnetkom.

Kateri stavek je glavni stavek? Izberi pravilni odgovor.

Kako bi dopolnil pravilo? Vnesi besedi glavni in odvisni.

Stavku, ki lahko stoji samostojno, rečemo glavni stavek, drugega pa imenujemo odvisni stavek.

Kako se vprašaš po odvisnem stavku Kdor drugemu jamo koplje? Izbiraj med navedenimi vprašanji.

Koga ali kaj pade? Kdo ali kaj pade? Čemu pade?
S katerim namenom pade? Zakaj pade? Kako pade?

Vprašal si se po odvisnem stavku. Za kateri odvisnik gre? Pomisli na stavčni člen, po katerem se vprašamo enako, in izberi ustrezno možnost.

Preberi poved, ustrezno označi glavni stavek in veznik oz. vezniško besedo.

Kdor visoko leta, je pilot.

Izberi barvo: glavni stavek; vezniška beseda

Kako bi se vprašal po vršilcu dejanja iz glavnega stavka? Napiši vprašanje.

Kako podčrtamo zgornji odvisnik? Izberi pravilni odgovor.


Katere vrste je zgornji odvisnik? Izberi pravilni odgovor.
osebkov
časovni

Poglej si posnetek in ponovi, kar si se naučil o osebkovem odvisniku.

Osebkov odvisnik dopolnjuje povedek glavnega stavka s podatkom o vršilcu dejanja. Po njem se lahko vprašamo z vprašalnico kdo ali kaj + povedek glavnega stavka. Glavni stavek je od odvisnega vedno ločen z vejico.

<NAZAJ
>NAPREJ159/463