Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Preberi enostavčne povedi.

  • Katera pretvorba predmeta v predmetni odvisnik je ustrezna? Poveži z ustrezno dvostavčno povedjo.
  • Kako se vprašamo po predmetu oz. po predmetnem odvisniku? Vstavi ustrezno vprašalno poved.

Timova razredničarka me je prosila za resnico.

Razmišljali smo o nakupu novih pnevmatik.

Čudim se tvoji nesramnosti.

Pretvorba: Timova razredničarka me je prosila, naj ji povem resnico.
Vprašanje: Za koga ali kaj je prosila?
Pretvorba: Razmišljali smo, da bi kupili nove pnevmatike.
Vprašanje: O kom ali o čem smo razmišljali?
Pretvorba: Čudim se, kako si nesramen.
Vprašanje: Komu ali čemu se čudim?

Preberi poved, ustrezno označi glavni stavek in veznik/vezniško besedo.

Učiteljica Julči se čudi, da učenci poznajo veliko pregovorov.

Izberi barvo: glavni stavek; vezniška beseda

Kako bi se vprašal po vsebini dejanja iz glavnega stavka? Napiši vprašanje.

Kako podčrtamo zgornji odvisnik? Izberi pravilni odgovor.Katere vrste je zgornji odvisnik? Izberi pravilni odgovor.
osebkov
predmetni
časovni

Poglej si posnetek in ponovi, kar si se naučil o predmetnem odvisniku.

Predmetni odvisnik dopolnjuje povedek glavnega stavka s podatkom o vsebini dejanja. Po njem se lahko vprašamo z vprašalnico koga ali kaj + povedek glavnega stavka. Pogosto vsebuje tudi druge podatke, npr. komu ali čemu je dejanje namenjeno, koga ali česa ni ipd. Glavni stavek je od odvisnega vedno ločen z vejico.

<NAZAJ
>NAPREJ161/463