Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Znano je, 
da starejši ljudje radi uporabljajo pregovore. 
Glavni stavek (lahko stoji samostojno). 
Osebkov odvisnik (ne more stati samostojno, ima veznik, po njem se lahko vprašamo z vprašalnico in s povedkom glavnega stavka).

Vprašanje: Kdo ali kaj + povedek glavnega stavka. 

Matej se je odločil, 
da bo učiteljici odgovarjal le s frazemi.
   
Glavni stavek (lahko stoji samostojno).  
Predmetni odvisnik (ne more stati samostojno, ima veznik, po njem se lahko vprašamo z vprašalnico in s povedkom glavnega stavka).

Vprašanje: Koga ali česa (Komu ali čemu/Koga ali kaj/O kom ali o čem/ S kom ali s čim) + povedek glavnega stavka.

Pogosti vezniki za osebkov odvisnik: da, ali, če, kdo, kaj, kdor, kar.
Pogosti vezniki za predmetni odvisnik: da, ali, če, naj, kako, kdo.

Kateri dve povedi sta pomensko podobni? Poveži.

Kdor ne dela, naj ne je.
{Nedelaven_človek_naj_ne_je.;Dobri_človek_je_oslu_podoben.;Dobrota_je_sirota.}
Kdor je dober, je oslu podoben. 
{Dobri_človek_je_oslu_podoben.;Nedelaven_človek_naj_ne_je.;Dobrota_je_sirota.}

Kateri dve povedi sta pomensko ustrezni? Poveži.

Matej se je odločil, da bo v nedeljo smučal.
Matej se je odločil za nedeljsko smučanje.
Učiteljica Julči Mateju pripisuje, da med slovenščino lenari.
Učiteljica Julči Mateju pripisuje lenobo pri slovenščini.
.
Matej je len, zato ga učiteljica ne mara preveč.
Število napačnih: 0

Presodi, kaj znaš o osebkovem in predmetnem odvisniku.

Razmisli in naredi načrt, kako bi lahko svoje znanje dopolnil, izboljšal.

<NAZAJ
>NAPREJ162/463