Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

S čim Micka utemeljuje, da Anže ni primeren ženin zanjo? Odgovori in svoj odgovor primerjaj s ponujenim.

Kaj svetuje Mickin oče Anžetu v četrtem nastopu? Izberi pravilni odgovor.

Kako se Anže odzove na Jakova navodila? Odgovori in svoj odgovor primerjaj s ponujenim.

Micka potarna očetu, da ji Anže »nikdar ne reče, de na /njenih/ licah rožce cvetó«. Kaj je želela s tem povedati? Odgovori in svoj odgovor primerjaj s ponujenim.

Besedilo omogoča poleg branja tudi (in predvsem) uprizoritev, zato ga uvrščamo med dramska besedila. Ali je trditev pravilna ali ne? Svoj odgovor tudi utemelji.

Česa v besedilu eden izmed igralcev ne izgovori? Označi del besedila, ki ga igralec ne izgovori, mora pa ga narediti.

Kako imenujemo posamezne dele dramskega besedila? Dele dramskega besedila poveži z ustreznim poimenovanjem.

vloga
glavno besedilo (igralec ga izgovori in slišijo ga gledalci)
stransko besedilo ali didaskalije (kako naj igralec igra)
Sej bi jest Anžéta rada lubila, de bi le mogla.
Micka:
(Privleče en prstan iz nedrja in ga zalublenu ogleduje.)

Kako misliš, da se je še zapletala in razpletla zgodba o županovi Micki? Dogajalne enote razporedi v ustrezno zaporedje in preberi skrčeno obnovo.

<NAZAJ
>NAPREJ296/463