Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

FRANCE PREŠEREN: APEL IN ČEVLJAR

Poslušaj pesem.


Razumeš vse besede v pesmi? V zvezek izpiši tiste, ki ti pri razumevanju povzročajo težave.

Si morda izpisal katero izmed besed, ki jih najdeš v naslednji nalogi? Spodnje razlage poveži z ustrezno besedo. Vsako besedo lahko povežeš samo z eno razlago. Pomagaš si lahko tudi s slovarjem (SSKJ).

zijalo neumno
smôlec
Apel
méč
umetni
Razlage povleci k ustrezni besedi.
naključni obiskovalec in nepoznavalec umetnosti
slabšalni izraz za čevljarja
starogrški slikar
mišičastih delov noge
umetnik, poznavalec umetnosti
vitezovo orožje
javen poziv, klic
nenaraven

Da boš lažje reševal naloge, ki sledijo, izberi gumb pod sliko in v novem okencu se bo odprlo besedilo.

Kateri dve osebi nastopata v pesmi? Svoj odgovor vnesi v okvirčka.

{Apel;čevljar} in {čevljar;Apel} .

Kje se »srečata« oz. prideta v stik? Izberi pravilni odgovor.

Srečata se v gledališču.na razstavi umetnin.v čevljarski delavnici.

Kaj stori Apel v prvi kitici? Izberi pravilni odgovor.

Zakaj želi Apel slišati mnenje o sliki? Zapiši odgovor.

<NAZAJ
>NAPREJ303/463