Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Kaj pomenijo naslednji izrazi? Poveži jih z definicijo.

rima
Polni stik oz. ujemanje glasov na koncu verzov od zadnjega naglašenega zloga naprej.
stopica
Ponavljajoča se metrična enota v verzu.
laški enajsterec
Italijanska oblika verza z 11 zlogi.
jamb
Metrična enota, v kateri se izmenjujeta nepoudarjeni in poudarjeni zlog.
sonet
Stalna pesniška oblika s tipično oblikovno in vsebinsko dvodelnostjo.
Število napačnih: 0

Kaj velja za sonet? Označi ustrezne literarnovedne pojme.

Stalna pesniška oblika. Lirska pesem. Epska pesem. Vsebinska in oblikovna enodelonost.
Oblikovna in vsebinska dvodelnost. Tri kvartine. Dve kvartini. Dvostišje.
Dve tercini. Svobodna rima. Prestopna oz. verižna rima. Oklepajoča rima.
Laški enajsterec. Amfibrah. Jamb. France Prešeren.

Dopolni besedilo.

Pesem je oblikovno in vsebinsko razdeljena na dva dela.
V prvem delu {se_poda_in_razvije_tema_(sprejeta_kritika_zaradi_utemeljenega_razloga);je_podan_sklep_(zavrnitev_kritike,_ker_je_zmotna)} .
V drugem delu {je_podan_sklep_(zavrnitev_kritike,_ker_je_zmotna);se_poda_in_razvije_tema_(sprejeta_kritika_zaradi_utemeljenega_razloga)} .

Sedaj pa kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.


Razmisli, s čim imaš še težave. Naredi načrt, kako bi jih odpravil.

<NAZAJ
>NAPREJ308/463